Služby

Smluvní spolupráce

Tento druh spolupráce představuje speciální řešení, které je vždy šité na míru klientovi a jeho potřebám. Smluvní spolupráce umožňuje klientovu logistiku nejen rozšířit a vylepšit, ale také mu pomůže najít v této oblasti nové možnosti v případě jednorázového nebo dlouhodobého navýšení objemu logistických prací, nebo při nedostatku lidských či finančních zdrojů (například v hlavní sezóně nebo při spouštění nových projektů). Klient se tak může plně soustředit na svou hlavní podnikatelskou činnost, šetřit čas a zdroje, snížit objem aktivit, které nesouvisí s jeho hlavní činností na minimum a naplno se věnovat zefektivňování svého podnikání.

Služba zahrnuje:

 • zastupování při jednáních, asistenci při domlouvání spolupráce a uzavírání smluv s externími partnery
 • zajištění celého procesu nákupu, přepravy, skladování a proclení zboží
 • kalkulaci ceny za přepravu a vyřízení nezbytné dokumentace a sestavování podrobných rozpočtů
 • službu akreditivní platby
 • právní podporu a řešení potenciálních problémů a konfliktů

Zprostředkování pojištění

 • nastavení optimálního poměru ceny pojistného, pojistné částky a rizik
 • výběr pojišťovny, vyřízení dokumentace a pojištění přepravovaného nákladu v průběhu přepravy
 • spolehlivé ocenění škod, pokud k nim dojde
 • zařízení vyplacení pojistné částky

Finanční služby

Finanční služby zahrnují speciální finanční nástroje (nebo jejich balíček), které umožňují optimalizovat mezinárodní finanční toky zablokované v rámci přepravy zboží.

Logistické služby

 • vytvoření optimálního přepravního řetězce
 • zpracování a skladování dílčích nebo plných zásilek ve skladech
 • zajištění mezinárodní přepravy